หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย
 การอ่านแผนที่  คณิตศาสตร์
 ฝ่ายอำนวยการ  ฟิสิกส์
 การปฏิบัติการรบของทหารช่าง    การอ่านแผนที่
 ภาษาอังกฤษ    ฝ่ายอำนวยการ
     การสนับสนุนการช่วยรบ
     ป้อมสนามและเครื่องกีดขวาง
     การพราง
     การก่อสร้างและสาธารณูปโภค
     คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักสูตรนายสิบอาวุโส
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
 คณิตศาสตร์
แบบฝึกหัด
 การอ่านแผนที่
 ฟิสิกส์
แบบฝึกหัด
 ส่งกำลังสาย ช.
 การอ่านแผนที่
แบบฝึกหัด
 การลาดตระเวนทางการช่าง
 ฝ่ายอำนวยการ
แบบฝึกหัด
 เครื่องยกของหนัก
 การสนับสนุนการช่วยรบ
แบบฝึกหัด
 ป้อมสนามและเครื่องกีดขวาง
 ยุทธวิธีทั่วไป  การพราง
 การปฏิบัติการของทหารช่าง